• اخبار و رویدادها


اطلاعيه تکميل فرم‌هاي ارزشيابي نيمسال اول سال تحصيلي 98-97
مدیریت برنامه ریزی آموزشی، نظارت و سنجش دانشگاه
اطلاعيه تکميل فرم‌هاي ارزشيابي نيمسال اول سال تحصيلي 98-97
 ١٣:٠١ - 1397/09/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاریسومين و چهارمين دوره تمرينات ورزشي در کودکان استثنائي
برگزاری سومين و چهارمين دوره تمرينات ورزشي در کودکان استثنائي
سومين و چهارمين دوره تمرينات ورزشي در کودکان استثنائي برگزار می گردد
 ١٢:٢٩ - 1397/09/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
عضويت در انجمن تحقيقات آزمايشگاهي ايران
عضويت در انجمن تحقيقات آزمايشگاهي ايران
عضويت در انجمن تحقيقات آزمايشگاهي ايران
 ٠٩:٢٩ - 1397/09/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
تمديد مدت زمان شرکت در چهارمين فراخوان حمايت از رساله هاي دکتري
تمديد مدت زمان شرکت در چهارمين فراخوان حمايت از رساله هاي دکتري
تمديد مدت زمان شرکت در چهارمين فراخوان حمايت از رساله هاي دکتري
 ٠٩:٢٢ - 1397/09/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
جشنواره تجلیل از برگزيدگان پژوهش و فناوري
جشنواره تجلیل از برگزيدگان پژوهش و فناوري
جشنواره تجلیل از برگزيدگان پژوهش و فناوري
 ٠٨:١٠ - 1397/09/07 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>