• خبر روز


مراسم معارفه مدیر امور عمومی دانشکده برگزار گردید

1396/06/30

مراسم معارفه مدیر امور عمومی دانشکده برگزار گردید

مراسم معارفه جناب آقای محمد یزدانپناه در روز چهارشنبه مورخ 96/06/29 در محل سالن کنفرانس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار گردید.در این جلسه که با حضور معاونین محترم دانشکده و همچنین همکاران محترم اداری ساختمان آموزشی برگزار گردید، جناب آقای دکتر کارگر بر لزوم حفظ وحدت،یکپارچگی و رعایت قوانین و مقررات تاکید کردند.در انتها نیز جناب آقای یزدانپاه ضمن معرفی خود،برنامه های خود را معرفی نمودند.بازدید: 1021خروج