• خبر روز


معرفی دانشجویان برتر در مقطع دکتری

1396/08/03

معرفی دانشجویان برتر در مقطع دکتری

     قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در خصوص معرفی دانشجویان برتر در مقطع دکتری می توانید پس از تکمیل پرسشنامه مورد نظر،مدارک و مستندات پژوهشی خود را به مسئول امور پژوهشی،جناب آقای زرینی حداکثر تا تاریخ 96/08/15 ، واقع در ساختمان ریاست دانشکده،ارائه نمائید.بازدید: 696خروج