• خبر روز


اطلاعیه زمانبندی حذف و اضافه

1396/10/20

اطلاعیه زمانبندی حذف و اضافه

اطلاعیه زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

 

  توجه :

            زمان انتخاب واحد از ساعت 8:00  الی 19:00 می باشد

            تاریخ شروع کلاس ها شنبه 96/11/14 می باشد.بازدید: 473خروج