• خبر روز


برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با حرفه و تکنیکهای مجری گری ورزشی در رادیو و تلویزیون با حضور آقای حسین شریفی مجری توانمند رادیو

1396/12/21

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با حرفه و تکنیکهای مجری گری ورزشی در رادیو و تلویزیون با حضور آقای حسین شریفی مجری توانمند رادیو

      در روز یکشنبه 20 اسفنذماه کارگاه آموزشی با حضور آقای حسین شریفی مجری توانمند و مجرب رادیو ورزش با عنوان آشنایی با حرفه و تکنیکهای مجری گری ورزشی در رادیو و تلویزیون در دانشکده تربیت بدنی برگزار شد. در این کارگاه که به منظور آشنا سازی دانشجویان تربیت بدنی با ابعاد مختلف رشته تحصیلی و فرصتهای شغلی در رشته تربیت بدنی برگزار شد، جمع قابل توجهی از دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری دانشکده حضور داشتند.بازدید: 784خروج