• خبر روز


برگزاری دومین کرسی ترویجی در دانشکده تربیت بدنی با عنوان چالش هويت ورزشي در ورزش

1396/12/21

برگزاری دومین کرسی ترویجی در دانشکده تربیت بدنی با عنوان چالش هويت ورزشي در ورزش

    دومین کرسی ترویجی دانشکده تربیت بدنی در سال 96 توسط آقای دکتر حبیب هنری با عنوان چالش هويت ورزشي در ورزش در روز بکشنبه 20 اسفند ماه برگزار شد. ناقدان این کرسی آقایان دکتر محمود گودرزی استاد دانشگاه تهران و دکتر غلامرضا شعبانی بهار عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبائی بودند.
بازدید: 1377خروج