• اخبار و رویدادها


کارگاه آموزشی "بررسی فعالیت بدنی، ترکیب بدنی و ناهنجاری های قامتی اساتید و کارکنان

1396/01/31

کارگاه آموزشی "بررسی فعالیت بدنی، ترکیب بدنی و ناهنجاری های قامتی اساتید و کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی برگزار گردید.

           کارگاه آموزشی "بررسی فعالیت بدنی، ترکیب بدنی و ناهنجاری های قامتی اساتید و کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی" در تاریخ 96/1/27 در آمفی تئاتر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی توسط سرکار خانم دکتر مینو باسامی(عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی) و آقای دکتر سجاد احمدی زاد (عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی) برگزار گردید.در این کارگاه 80 نفر از کارمندان علمی و اداری دانشگاه شرکت داشتند.این کارگاه آموزشی شامل سه بخش زیر بود :

   1) گزارش نتایج طرح ( وضعیت جسمانی و تندرستی اساتید و کارکنان دانشگاه)

   2) تاثیر ورزش بر چاقی، بیماری های قلبی- عروقی و ناهنجاری های اسکلتی

   3) ارائه راهکارهای علمی-ورزشی برای پیشگیری از بیماری ها و بهبود کیفیت زندگی.لازم به ذکر است محتوای آموزشی کارگاه مذکور بر مبنای نتایج حاصل از طرح پژوهشی مدرسان کارگاه آماده و ارائه گردید.بازدید: 573خروج