• اخبار و رویدادها


زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول ۹۷-۹۶

1396/06/11

انتخاب واحد از ساعت ۸ صبح الی ۷ بعدازظهر می‌باشد. شروع کلاس‌ها : ۲۵ شهریور ماه

زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول ۹۷-۹۶

کارشناسی

 

انتخاب واحد

حذف و اضافه

ورودی سال ۹۳ و ماقبل

۱۹ شهریور ماه

۱ مهر ماه

ورودی سال ۹۴

۲۰ شهریور ماه

۲ و ۳ مهر ماه

ورودی سال ۹۵

۲۱ و ۲۲ شهریور ماه

۴ و ۵ مهر ماه

ثبت نام میهمان

۲۶ و ۲۷ شهریور ماه

-

ورودی سال ۹۶

توسط دانشکده ذیربط انجام می‌گردد

-

 

کارشناسی ارشد و دکتری

 

انتخاب واحد

حذف و اضافه

ورودی سال ۹۳ و ماقبل

                  ۱۹ شهریور ماه

-

ورودی سال ۹۴

۲۰ شهریور ماه

-

ورودی سال ۹۵

۲۱ و ۲۲ شهریور ماه

-

ورودی سال ۹۶

توسط دانشکده ذیربط انجام می‌گردد

-

 

توجه:

انتخاب واحد از ساعت ۸ صبح الی ۷ بعدازظهر می‌باشد.

 

               شروع کلاس‌ها : ۲۵ شهریور ماهبازدید: 607خروج