• اخبار و رویدادها


برگزاری کارگاه کتابخانه دیجیتال

1396/08/06

برگزاری کارگاه کتابخانه دیجیتال

   پیرو درخواست گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی جهت برگزاری "کارگاه آموزشی استفاده از کتابخانه دیجیتال"  به اطلاع دانشجویان محترم گروه آسیب شناسی می رساند کارگاه مذکور در مورخ شنبه 1396/08/013 ساعت 12 الی 13 در محل سایت دانشکده تشکیل می گردد.بازدید: 411خروج