• اخبار و رویدادها


کارگاه آموزشی کتابخانه دیجیتال برگزارگردید

1396/09/09

کارگاه آموزشی کتابخانه دیجیتال برگزارگردید

     کارگاه آموزش و آشنایی با سازوکار کتابخانه دیجیتال برگزار گردید و دانشجویان گروه های آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، مدیریت اماکن ورزشی و رفتار حرکتی در این کارگاه آموزشی شرکت نموده و با شیوه های جستجوی اطلاعات، محدود سازی جستجو، شخصی سازی اطلاعات در فضای کتابخانه دیجیتال  طی 3 روز آشنا گردیدند.مسئولیت برگزاری این دوره بر عهده سرکار خانم افروز همراهی،مسئول محترم کتابخانه دانشکده بود.

 بازدید: 315خروج