• اخبار و رویدادها


جلسه مسئول محترم بسیج اساتید دانشگاه با اعضاء هیئت علمی دانشکده

1396/09/09

جلسه مسئول محترم بسیج اساتید دانشگاه با اعضاء هیئت علمی دانشکده

به نقل از دفتر ریاست دانشکده، در روز یکشنبه مورخ 96/9/5 ،مسئول محترم بسیج اساتید دانشگاه،جناب آقای دکتر معتمدی نشست صمیمانه ای با اعضاء محترم هیئت علمی دانشکده،در محل دفتر رئیس دانشکده جناب آقای دکتر کارگر،برگزار نمودند.
بازدید: 377خروج