• اخبار و رویدادها


برگزاری جلسه گروه تخصصی برنامه ریزی درسی و گسترش علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشکده تربیت بدنی

1396/09/13

برگزاری جلسه گروه تخصصی برنامه ریزی درسی و گسترش علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشکده تربیت بدنی

     به دنبال سیاستهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص بازنگری رشته های تحصیلی دانشگاه های کشور،جلسه گروه تخصصی برنامه ریزی درسی و گسترش علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(کارگروه  مدیریت ورزشی) در روز شنبه 11 آذرماه 1396 در سال کنفرانس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه برگزار گردید و پیرامون نحوه بازنگری و لزوم تغییرات شکلی و محتوایی رشته مدیریت ورزشی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.  اعضای این گروه متشکل از چهره های شناخته شده رشته مدیریت ورزشی کشور شامل: آقای دکتر محمد احسانی(مدیر کارگروه)، دکتر رحیم رمضان نژاد، دکتر بهرام یوسفی، دکتر صادق بروجردی، دکتر نجف آقایی، دکتر عماد حسینی، دکتر سارا کشکر، دکتر صدیقه حیدرنژاد، دکتر محمدرضا قربانی، دکتر مهرداد محرم زاده، دکتر فرزان فرزام بودند.  قرار است جلسات و فعالیتهای این کارگروه در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبائی متمرکز گردد.بازدید: 566خروج