• اخبار و رویدادها


برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرینی

1396/09/16

برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرینی

    در روز دوشنبه ساعت 10 الی 13 کارگاه آموزشی کارآفرینی با حضور دانشجویان تربیت بدنی تشکیل شد. مدرس کارگاه آقای دکتر کنعانی بودند و این کارگاه با هماهنگی مرکز کارآفرینی دانشگاه برگزار شد.
بازدید: 301خروج