• اخبار و رویدادها


برگزاری دوره های مربیگری و آموزشی در انجمن علمی دانشجویی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

1396/10/12

برگزاری دوره های مربیگری و آموزشی در انجمن علمی دانشجویی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دوره های مربیگری و آموزشی در انجمن علمی دانشجویی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار می گردد :
بازدید: 1252خروج