• اخبار و رویدادها


ابلاغ نمره مجدد زبان مقطع دکتری

1396/11/23

ابلاغ نمره مجدد زبان مقطع دکتری

 
   پیرو نامه شماره 34/30312 مورخ 1390/11/01 در خصوص نمره زبان قابل قبول دانشگاه برای دانشجویان مقطع دکتری مصوب جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ 1390/09/12 مجدداً جدول نمرات قابل قبول زبان به شرح ذیل ارسال می گردد. لذا ضروری است به دانشجویان واجد شرایط شرکت در ارزیابی جامع اردیبهشت ماه سال 97 ابلاغ فرمایید که ارایه نمره زبان قبل از برگزاری ارزیابی جامع الزامی است و در غیر این صورت امکان شرکت در ارزیابی میسر نیست و یک نوبت برای آنان لحاظ خواهد شد. ضمناً بر اساس آخرین اعلام سازمان سنجش آموزش کشور سقف امتیاز (PBT)TOEFL  از 677 به 680 تغییر نموده است.

بازدید: 374خروج