• اخبار و رویدادها


اولین دوره ماساژ ورزشی باهمکاری فدراسیون پزشکی ورزشی در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

1396/12/21

اولین دوره ماساژ ورزشی باهمکاری فدراسیون پزشکی ورزشی در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

     اولین دوره ماساژ ورزشی باهمکاری فدراسیون پزشکی ورزشی در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ازتاریخ ۵ اسفند بمدت ۶ روز باحضور ۴۰ شرکت کننده برگزارشد و درتاریخ ۱۰ اسفند ۹۶ پایان یافت که پس از قبولی در آزمون نهایی گواهی معتبر فدراسیون پزشکی ورزشی به قبول شدگان اهدا خواهد شد. دانشکده تربیت بدنی امیدوار است در آینده با استمرار همکاری های دوجانبه بین این دانشکده و فدراسیونهای ورزشی کشور زمینه های اشتغال زایی دانشجویان در آینده فراهم شود.

بازدید: 405خروج