• اخبار و رویدادها


برگزاری کارگاه اختلالات حرکتی کودکان و ارائه برنامه تمرین در دانشکده تربیت بدنی

1396/12/21

برگزاری کارگاه اختلالات حرکتی کودکان و ارائه برنامه تمرین در دانشکده تربیت بدنی

    کارگاه اختلالات حرکتی کودکان و ارائه برنامه تمرین جهت بهبود آنها در روزهای 8 و 12 اسفند ماه 96 باتدریس دکتر سلمان در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار گردید. این کارگاه با استقبال قابل توجه دانشجویان همراه بود.

بازدید: 404خروج