• اخبار و رویدادها


کارگاه کالریمتری در محل دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار گردید

1397/01/23

کارگاه کالریمتری در محل دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار گردید

    کارگاه کالریمتری در روز های سه شنبه و چهارشنبه،مورخ 21 و 22 فروردین ماه سال 1397 در محل سالن کنفرانس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،با حضور علاقه مندان برگزار گردید.در این کارگاه 2 روزه جناب آقای دکتر رسول اسلامی مدیر محترم گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی و همچنین جناب آقای دکتر بختیار ترتیبیان و سرکار خانم دکتر مینو باسامی به ارائه مطالب پرداختند.

بازدید: 524خروج