• اخبار و رویدادها


برگزاري نمايشگاه گنجينه مطبوعات، کتب و اسناد از دوره قاجار تا عصر حاضر

1397/02/22

برگزاري نمايشگاه گنجينه مطبوعات، کتب و اسناد از دوره قاجار تا عصر حاضر

    به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند نمایشگاهی با عنوان " گنجینه مطبوعات، کتب و اسناد از دوره قاجار تا عصر حاضر" از تاریخ 1397/2/22 الی 1397/3/2 در محل کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه برگزار می شود.بازدید: 183خروج