• اخبار و رویدادها


اطلاعیه تکمیل پرسشنامه ارزشیابی استادان و دریافت کارت ورود به جلسه ی امتحان

1397/03/01

اطلاعیه تکمیل پرسشنامه ارزشیابی استادان و دریافت کارت ورود به جلسه ی امتحان

   دریافت کارت ورود به جلسه ی امتحان پایان ترم (نیمسال دوم سال 97 )، به صورت اینترنتی می باشد. دانشجویان محترم از تاریخ97/03/16  لغایت 97/03/26 با مراجعه به سیستم آموزشی دانشگاه (سما)، نسبت به تکمیل پرسشنامه های ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی 97 اقدام نموده و پس از تکمیل فرم های مزبور، یک هفته قبل از آغاز اولین امتحان خود نسبت به دریافت کارت اینترنتی ورود به جلسه ی امتحان اقدام نمایند.

   بدیهی است دریافت کارت ورود به جلسه ی امتحان منوط به تکمیل پرسشنامه های ارزشیابی می باشد و دانشجویان فاقد کارت آزمون حق شرکت در جلسات امتحانی را نخواهند داشت.

    دریافت کارت ورود به جلسه امتحان پس از تاریخ 97/03/26 ، امکان پذیر نمی باشد.بازدید: 219خروج