• اخبار و رویدادها


فراخوان تشويق آثار پژوهشي دانشجويان و كارشناسان دانشكده

1397/03/05

فراخوان تشويق آثار پژوهشي دانشجويان و كارشناسان دانشكده

   کلیه متقاضیان اعم از دانشجو و کارشناس که آثار پژوهشی ایشان نظیر کتاب و مقاله، مطابق با شیوه نامه تشويق آثار پژوهشي نگاشته شده است می توانند آثار خود را از تاریخ 29 اردیبهشت لغایت 13 خرداد 97 به منظور بهره مندی از وجه تشویقی به امور پژوهشی دانشکده تحویل دهند.

رعایت موارد مشروحه زیر برای بهره مندی از تشویقی الزامی است:

1- ارائه کلیه مستندات ذکر شده در شیوه نامه به ویژه مدارک مربوط به اعتبار و مرتبه علمی نشریات داخلی (علمی پژوهشی، علمی ترویجی و علمی مروری) و خارجی (master journal list, isc, web of science & google scholer) و ضریب تأثیر نشریات خارجی جهت بررسی و امتیازدهی ضروری است؛ آثار فاقد این مدارک مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.

2-  تشویقی به آن دسته از آثاری تعلق می گیرد که نام دانشگاه علامه طباطبائی و وابستگی دانشجویان و کارشناسان به دانشگاه در آن ذکر شده باشد.

3-  نام دانشگاه به صورت املای مصوب فارسی (دانشگاه علامه طباطبائی) در آثار چاپ شده به زبان فارسی و املای مصوب انگلیسی ( Allameh Tabataba"i University)  برای آثار چاپ شده به زبان انگلیسی در آثار پژوهشی درج شده باشد. در مقالات منتشر شده خارجی باید نام دانشگاه، نام دانشکده و گروه آموزشی به طور کامل ذکر شده باشد. شایان ذکر است در آثار پژوهشی چاپ شده که املای مصوب دانشگاه در آن ها رعایت نشده است؛ متقاضیان می توانند با اصلاح مورد مذکور در وب سایت مجله و ارائه نسخه اصلاح شده به دانشکده نسبت به درخواست تشویق اقدام کنند.

4-  تشویقی به آثار پژوهشی مربوط به 2 سال قبل از تاریخ فراخوان (از تاریخ 1395/02/29 ) که قبلا مورد تشویق قرار نگرفته‌اند تعلق می‌گیرد.

5- آثار پژوهشی کارشناسان دانشكده که در نتیجه همکاری با اعضای هیأت علمی حاصل شده است تا حداکثر 3 اثر در سال مشمول آئین نامه تشویق است.

   دانلود شیوه نامه تشویقی پدید آورندگان آثار پژوهشیبازدید: 310خروج