• اخبار و رویدادها


حکم انتصاب جناب آقاي دکتر کارگر (عضويت در شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت دانشگاه)

1397/05/03

حکم انتصاب جناب آقاي دکتر کارگر (عضويت در شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت دانشگاه)

جناب آقای دکتر غلامعلی کارگر با حکم رئیس دانشگاه،به مدت 2 سال به عضویت شورای نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه منصوب گردید.بازدید: 436خروج