• اخبار و رویدادها


فراخوان اقدام براي کارت دانشجويي بين المللي

1397/06/03

فراخوان اقدام براي کارت دانشجويي بين المللي

     پیرو پیگیری های سازمان امور دانشجویان وزارت علوم امکان ثبت نام جهت دریافت کارت بین المللی دانشجویی برای دانشجویان ایرانی فراهم آمده است. دانشجویان با مراجعه به این نشانی http://isic.ir/ می توانند برای دریافت کارت ثبت نام نموده و از مزایای داخلی و بین المللی آن بهره ببرند.بازدید: 424خروج