• اخبار و رویدادها


اطلاعیه اداره آموزش دانشکده جهت تعیین داور کارشناسی ارشد

1397/06/10

اطلاعیه اداره آموزش دانشکده جهت تعیین داور کارشناسی ارشد

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند آخرین زمان تعیین داور پایان نامه کارشناسی ارشد 96/06/18 می باشد،مسئولیت تاخیر در مراجعه بر عهد دانشجو می باشد.بازدید: 356خروج