• اخبار و رویدادها


برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

1397/06/11

برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

مقطع :    کارشناسی

 

انتخاب واحد

حذف و اضافه

ورودی سال ۹۳ و ماقبل

۱۷ شهریور ماه

۱ مهر ماه

ورودی سال ۹۴

۱۸ شهریور ماه

۲ مهر ماه

ورودی سال ۹۵

۱۹ شهریور ماه

۳ مهر ماه

ورودی سال ۹۶

۲۱ شهریور ماه

۴ مهر ماه

تمامی ورودی‌ها

(انتخاب واحد با تأخیر)

۲۲ و ۲۳ شهریور ماه

۵ و ۶ مهر ماه

ورودی سال ۹۷

توسط دانشکده ذیربط انجام می‌گردد

________________-

ثبت نام میهمان

۲۴ شهریور ماه

________________-

توضیح اینکه روز ۲۰ شهریور ماه انتخاب واحد دانشجویان ارشد ورودی ۹۶ انجام می‌گردد.

 

مقطع :    کارشناسی ارشد

 

انتخاب واحد

حذف و اضافه

ورودی سال ۹۴

۱۷ شهریور ماه

۱ مهر ماه

ورودی سال ۹۵

۱۸ شهریور ماه

۲ مهر ماه

ورودی سال ۹۶

۲۰ شهریور ماه

۳ مهر ماه

تمامی ورودی‌ها

(انتخاب واحد با تأخیر)

۲۱ و ۲۲ شهریور ماه

۴ و ۵ مهر ماه

ورودی سال ۹۷

توسط دانشکده ذیربط انجام می‌گردد

________________-

ثبت نام میهمان

۲۴ شهریور ماه

________________-

 

مقطع :    دکتری

 

انتخاب واحد

حذف و اضافه

ورودی سال ۹۴ و ماقبل

۱۷ شهریور ماه

________________-

ورودی سال ۹۵

۱۸ شهریور ماه

________________-

ورودی سال ۹۶

۲۰ شهریور ماه

________________-

تمامی ورودی‌ها

(انتخاب واحد با تأخیر)

۲۱ و ۲۲ شهریور ماه

________________-

ورودی سال ۹۷

توسط دانشکده ذیربط انجام می‌گردد

________________-

 

توجه:

انتخاب واحد از ساعت ۸ صبح الی ۷ بعدازظهر می‌باشد.

شروع کلاس‌ها : از روز شنبه مورخ  97/06/24بازدید: 722خروج