• اخبار و رویدادها


آشنایی با ترفندهای جستجو در منابع الکترونیکی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

1397/08/06

آشنایی با ترفندهای جستجو در منابع الکترونیکی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

      این کارگاه راس ساعت 9 و نیم صبح روز سه شنبه مورخ  26 مهرماه ماه 1397 در محل سالن اجتماعات دانشکده با حضور مدرس (دکتر رحمان شیخ حسینی) و با حضور 22 شرکت کننده آغاز شد. تدریس جلسات این کارگاه بر عهده دکتر شیخ حسینی بود که در آن به مباحث زیر پرداخته شد:

  سرفصل:    

 اهمیت جستجو در منابع علمی 

 معرفی پایگاه های اصلی منابع الکترونیکی دانشگاهی    

معرفی Mesh Browser و ارائه شیوه انتخاب کلمات کلیدی از این منبع در جستجو ها و نگارش مقالات    

معرفی Google Scholar و ترفندهای جستجو در آن  شامل استفاده از عملگرها مانند (AND, OR, (), **, site:, time, author, vs, define;, etc. )    

معرفی پایگاه PubMed و ترفندهای جستجو در آن     معرفی پایگاه SCOPUS  و ترفندهای جستجو در آن    

معرفی پایگاه Science Direct و ترفندهای جستجو در آن    

معرفی پایگاه Sport Discuss و ترفندهای جستجو در آن     معرفی پایگاه EDANS Editing Journal Selector جهت یافتن مرتبط ترین مجلات با موضوع مورد نظربازدید: 138خروج