• اخبار و رویدادها


حکم انتصاب جناب آقای دکتر کارگر به عضویت مجدد هیئت ممیزه دانشگاه

1397/08/13

حکم انتصاب جناب آقای دکتر کارگر به عضویت مجدد هیئت ممیزه دانشگاه

به نقل از دفتر ریاست دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،به پیشنهاد رئیس محترم دانشگاه و حکم وزیر محترم علوم ،جناب آقای دکتر غلامعلی کارگر،به مدت 2 سال دیگر به عضویت مجدد هیئت ممیزه دانشگاه علامه طباطبائی نائل گردیدند.بازدید: 120خروج