• اخبار و رویدادها


مراسم تقدير از دانشجويان داوطلب در اجراي اولين همايش ملي كارش در ورزش

1397/08/29

مراسم تقدير از دانشجويان داوطلب در اجراي اولين همايش ملي كارش در ورزش برگزار گردید.بازدید: 120خروج