• اخبار و رویدادها


برنامه هفته پژوهش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

1397/09/21

برنامه هفته پژوهش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی اعلام گردید

هفته پژوهش گرامی باد

برنامه هفته پژوهش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ( آذر 1397 )

روز

ساعت

نوع  برنامه

عنوان

نام استاد

شنبه

97/9/24

 

 

 

10-12

 

پنل سخنراني گروه رفتار حركتي

و روانشناسي ورزشي

چالشهاي بازنشستگي از ورزش قهرماني در ورزشكاران نخبه

دكتر محمدعلي اصلانخاني

تأملی بر چشم اندازسالمندی و سبک زندگی سالم

دكتر زهرا سلمان

ارتباط مؤثر و نقش آن در محيطهاي ورزشي

دكتر علي اسماعيلي

زندگي دانشجويي، با تأكيد بهسازي روابط دختر و پسر در محيطهاي ورزشي

دكتر ناصر صبحي

تأثير متفاوت انواع تمرینات ورزشی بر کارکردهای شناختی مغز

 ( با تاکید بر پتانسیل های وابسته به رویداد)

دكتر محمدرضا قاسميان

حقوق ورزشي كودكان

دكتر زهرا پورآقايي

 

یکشنبه

97/9/25

 

 

 

10-12

پنل سخنراني گروه آسيب شناسي و حركات اصلاحي

سندروم درد كشكي راني  (pfps)

            دكتر فريده باباخاني

اهميت توجه به intention to treat analyses در پژوهشهاي باليني

دكتر رحمان شيخ حسيني

 

 

13-17

 

 

پنل سخنراني دانشجويان دكتري

 

ورزش زنان در اديان

مينا كوهي

چالشهاي احداث پيست اسكي چمن در ايران

رستم كلهر

آسيب شناسي شرط بندي هاي مجازي در فوتبال

حسين بهادر- فضائل جاويد

شناسايي عناصر محوري آسمانهاي ورزشي شهري

حسن ابراهيمي

نقش جغرافياي فرهنگي در توسعه فوتبال

رحمان جوانمردي

ابعاد صلح و ورزش

محمد نيرآبادي

تكنولوژي و فوتبال

اكبر محمدي

دوشنبه

97/9/26

 

10-12

 

پنل سخنراني گروه مديريت ورزشي

 

توانمندسازي كاركنان

دكتر غلامعلي كارگر

نقش زنان در ترويج رفتار اخلاقي در ورزش

دكتر سارا كشكر

مديريت راهبردي در ورزش

دكتر غلامرضا شعباني بهار

نقش استعاره ها در مديريت ورزشي

دكتر حبيب هنري

حكمراني در ورزش، اسير قاعده اقليت متعصبها

دكتر فريد فتحي

سه شنبه

97/9/27

 

 

10-12

 

پنل سخنرانيهاي فيزيولوژي ورزشي

مروري بر سرفصلهاي جديد رشته فيزيولوژي

دكتر بختيار ترتيبيان

نقش عوامل تروفيك در سازگاري عصبي - عضلاني

دكتر رسول اسلامي

معرفي نمايه ها و سطوح اعتبار نشريه ها

دكتر سيد مرتضي طيبي

نيازهاي تغذيه اي براي زنان فعال

دكتر مينو باسامي

شنبه

97/10/01

13-15

ميز گرد دانشجويي

بررسي و تحليل بيماريها و اختلالات دژنراتيو سيستم عصبي عضلاني در ورزشكاران

دكتر كامبيز بني هاشمي

 

یکشنبه

97/10/02

10-12

ميزگرد

ابعاد خصوصي سازي در ورزش

 

 

 

13-15

نشست

نقش فعاليتهاي بدني در سبك زندگي سالم

 

دوشنبه

97/10/03

 

 

10-12

 

 

پنل سخنراني كاركنان

جايگاه و بازتاب ورزش در ادبيات فارسي

علي زريني

بازيابي اطلاعات پيشرفته در دانشكده تربيت بدني

افروز همراهي

ارتباط مؤثر در بين دانشجويان و اساتيد دانشكده تربيت بدني

محمدعلي يزدان پناه

شناسايي موانع نهادينه سازي اوقات فراغت با تأكيد بر فعاليتهاي ورزشي

ابوالفضل مرادي

چالشهاي آموزشي دانشكده تربيت بدني

دكتر مهدي موحدي

سه شنبه

97/10/04

 

14-17

 

نشست بانوان

 

 

«چالشهاي مديريت زنان در ورزش»

با حضور مديران ارشد ورزش بانوان در كشور

 

 

چهارشنبه

97/10/05

 

13-15

 

نشست

 

نقش سازندة ابعاد مختلف  آمادگي جسماني و سواد بدني

 در راهپيمايي اربعين و مناسك مذهبي

 

 

 بازدید: 245خروج