• پژوهش


وام ویژه دانشچویان دوره دکتری

1395/07/12

وام ویژه دانشچویان دوره دکتری

     قابل توجه دانشجویان دکتری روزانه ، " ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی 96-95 به استحضار می رساند دانشجویان متقاضی وام ویژه دکتری روزانه که دارای شرایط مندرج در دستور العمل 11/141935 مورخ 1393/8/4 صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری میباشند، می توانند از تاریخ 1395/7/12 لغایت 1395/7/24 با رعایت شرایط ذیل درخواست وام ویژه دکتری خود را به امور دانشجویی دانشکده تحویل نمایند. 1- تاریخ تصویب طرح پیشنهادی پایان نامه دانشجو قبل از سال 1395 باشد. فرم شماره (2) 2- گزارش پیشرفت رساله برای مرحله دوم به بعد الزامی می باشد. 3- دانشجوی متقاضی در سنوات مجاز تحصیلی باشد. 4- دانشجوی متقاضی در زمان ثبت تقاضا فارغ التحصیل نشده باشد. ثبت نام این وام منحصرا مربوط به ماههای فروردین ، اردیبهشت و خرداد سال 1395 می باشد. درضمن امکان پرداخت وام ویژه دکتری در این مرحله ، پس از تاریخ فوق الذکر میسر نمی باشد. لازم به ذکر است ثبت نام وام ویژه دکتری با مبالغ و شرایط جدید، با پرداخت از مهر ماه سال 1395 متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.بازدید: 1361خروج