اخبار

اخبار و رویدادها

حکم انتصاب جناب آقاي دکتر کارگر (عضويت در شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت دانشگاه)

حکم انتصاب جناب آقاي دکتر کارگر (عضويت در شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت دانشگاه)

کسب مقام اول در مسابقات والیبال دانشگاه علامه طباطبائی

کسب مقام اول در مسابقات والیبال دانشگاه علامه طباطبائی

تمديد مهلت ارسال خلاصه ترويجي پايان نامه براي جشنواره ترويج علم

تمديد مهلت ارسال خلاصه ترويجي پايان نامه براي جشنواره ترويج علم

پروژه زیباسازی محوطه باز ساختمان آموزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

آغاز پروژه زیباسازی محوطه باز ساختمان آموزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

کسب دومین پیروزی در مسابقات والیبال دانشگاه علامه طباطبائی

کسب دومین پیروزی در مسابقات والیبال دانشگاه علامه طباطبائی

ساخت ماکت‌های ورزشی به دست دانشجویان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

ساخت ماکت‌های ورزشی به دست دانشجویان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

اطلاعیه ها

راهنمای استفاده از ویدئو پروژکتور

متن راهنمای استفاده از ویدئو پروژکتور

وام ویژه دانشچویان دوره دکتری

وام ویژه دانشچویان دوره دکتری

تب دانشگاه علامه