اخبار

اخبار و رویدادها

مدیریت برنامه ریزی آموزشی، نظارت و سنجش دانشگاه

اطلاعيه تکميل فرم‌هاي ارزشيابي نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

برگزاری سومين و چهارمين دوره تمرينات ورزشي در کودکان استثنائي

سومين و چهارمين دوره تمرينات ورزشي در کودکان استثنائي برگزار می گردد

عضويت در انجمن تحقيقات آزمايشگاهي ايران

عضويت در انجمن تحقيقات آزمايشگاهي ايران

تمديد مدت زمان شرکت در چهارمين فراخوان حمايت از رساله هاي دکتري

تمديد مدت زمان شرکت در چهارمين فراخوان حمايت از رساله هاي دکتري

جشنواره تجلیل از برگزيدگان پژوهش و فناوري

جشنواره تجلیل از برگزيدگان پژوهش و فناوري

مراسم تقدير از دانشجويان داوطلب در اجراي اولين همايش ملي كارش در ورزش

مراسم تقدير از دانشجويان داوطلب در اجراي اولين همايش ملي كارش در ورزش برگزار گردید.

اطلاعیه ها

راهنمای استفاده از ویدئو پروژکتور

متن راهنمای استفاده از ویدئو پروژکتور

وام ویژه دانشچویان دوره دکتری

وام ویژه دانشچویان دوره دکتری