اخبار

اخبار و رویدادها

آﮔﻬﯽ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ (PHD.) ﺑﺪون آزﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبايي

آﮔﻬﯽ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ (PHD.) ﺑﺪون آزﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبايي

برگزاری نخستین کرسی ترویجی در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

برگزاری نخستین کرسی ترویجی در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت پدر سرکار خانم همراهی

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت پدر سرکار خانم همراهی

برگزاری اولین نمایشگاه کار ایران

برگزاری اولین نمایشگاه کار ایران

ابلاغ نمره مجدد زبان مقطع دکتری

ابلاغ نمره مجدد زبان مقطع دکتری

برگزاری اولین دوره مربیگری بدنسازی در دانشکده تربیت بدنی

برگزاری اولین دوره مربیگری بدنسازی در دانشکده تربیت بدنی

اطلاعیه ها

راهنمای استفاده از ویدئو پروژکتور

متن راهنمای استفاده از ویدئو پروژکتور

وام ویژه دانشچویان دوره دکتری

وام ویژه دانشچویان دوره دکتری

تب دانشگاه علامه