اخبار

اخبار و رویدادها

شرايط بورس تحصيلي مالزي براي سال 2018

شرايط بورس تحصيلي مالزي براي سال 2018

برگزاری دومین دورهمی علمی در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

برگزاری دومین دورهمی علمی در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

شرایط واگذاری خوابگاه تابستانی دانشگاه

شرایط واگذاری خوابگاه تابستانی دانشگاه

برگزاری ضیافت نذری افطاری در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

برگزاری ضیافت نذری افطاری در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

فراخوان شرکت دانشجويان در رقابت هاي ادبي شبکه دانشگاه هاي راه ابريشم

فراخوان شرکت دانشجويان در رقابت هاي ادبي شبکه دانشگاه هاي راه ابريشم

فراخوان تشويق آثار پژوهشي دانشجويان و كارشناسان دانشكده

فراخوان تشويق آثار پژوهشي دانشجويان و كارشناسان دانشكده

اطلاعیه ها

راهنمای استفاده از ویدئو پروژکتور

متن راهنمای استفاده از ویدئو پروژکتور

وام ویژه دانشچویان دوره دکتری

وام ویژه دانشچویان دوره دکتری

تب دانشگاه علامه