• ارتباط با دانشکده

آدرس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی:

انتهای اتوبان حکیم غرب-ورودی غربی ورزشگاه آزادی - روبروی هتل المپیک

  خطوط مستقیم دانشکده:

حوزه ریاست: 44118630
معاونت آموزشی: 44118630
معاونت اداری :
48394163
گروه مدیریت: 44118633
گروه آسیب شناسی: 48394140
گروه رفتارحرکتی: 48394164
امور عمومی: 44118636
اداره آموزش: 44118635
کتابخانه: 48394153
امور پژوهش: 48394119
امور مالی :
48394118
رستوران:
48394151
حراست: 48394136