• رئیس دانشکده
نام و نام خانوادگی: غلامعلی کارگر

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت ورزشی

ایمیل: kargar@atu.ac.ir

شماره تماس: 44118630

رئیس دانشکده

دریافت رزومه علمی و پژوهشی