• معاون
نام و نام خانوادگی: حبیب هنری

مدرک تحصیلی: دكتري تربيت بدني و علوم ورزشي

ایمیل: habibhonari@atu.ac.ir

شماره تماس: 44118630

رئیس دانشکده

دریافت رزومه علمی و پژوهشی