• آیین نامه بخشنامه

 

کارشناسی ارشد 

آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد

 آیین نامه غیبت امتحانی

 دستورالعمل اجرایی تخلفات آموزشی

دستورالعمل نگارش پایان نامه و رساله

فرم اطلاعات پایان نامه-نمونه ایرانداک

فرم اطلاعات پایان نامه دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی

فرم پروپوزال ارشد

فرم تعیین داور

فرم تعیین زمان دفاع از پایان نامه

 فرم تعهد تصویب پروپوزال

فرم گردآوری اطلاعات پایان نامه ها

فرم هزینه پایان نامه

بخشنامه ارشد بدون آزمون سال 98-97 و بعد از آن

فرم های تسویه حساب

دکتری 

 آئین نامه آموزشی دوره دکتری

 آیین نامه غیبت امتحانی

دروس دوره دکتری رشته مدیریت ورزشی – گرایش مدیریت راهبردی ......  ورودی 1394

سرفصل رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

دستورالعمل اجرایی تخلفات آموزشی

 دستورالعمل نگارش پایان نامه و رساله

فرم پیش طرح رساله

فرم تعیین داور

فرم درخواست تمدید سنوات 

فرم مراحل انجام امور تسویه حساب 

شیوه نامه نظارت بر اجراي دوره دکتري آموزشی- پژوهشی

قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهية آثار علمي

فرم پرداخت کمک هزینه تایپ و تکثیر رساله های دوره دکتری

سوگند نامه دانشجویان دکتری