معرفی واحدهای دانشکده

 

دانشکده علوم ورزشی دارای سه ساختمان می باشد:ساختمان اداری - ساختمان آموزشی - سالن سلف دانشجویی و نمازخانه

ساختمان اداری


ساختمان اداری دانشکده در سال 1395 با حضور معاون وزیر علوم و ریاست محترم دانشگاه افتتاح گردید و مشتمل بر واحدهای زیر می باشد :

- حوزه ریاست دانشکده

- معاون آموزشی و پژوهشی

- معاون اداری و مالی دانشکده

- اتاق اساتید محترم هیئت علمی

- سالن چند منظوره ورزشی دانشکده

- امور مالی دانشکده

- امور دانشجویی دانشکده

- حراست دانشکده

 

 ساختمان آموزشی


قدیمی ترین ساختمان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ساختمان آموزشی می باشد که از سال 1391 جهت برگزاری کلاس ها دایر و مشتمل بر واحد های زیر می باشد:

- اداره آموزش دانشکده

- اداره امور عمومی

- کتابخانه

- سایت کامپیوتری

- امور فناوری اطلاعات و ارتباطات

- آزمایشگاه

-انتشارات

 

سالن غذاخوری


همزمان با افتتاح ساختمان /اموزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،سالن غذاخوری و نمازخانه دانشکده نیز به بهره برداری رسید،و هم اکنون واحد ای زیر در حال ارائه سرویس به دانشجویان و پرسنل دانشکده می باشد:

- سالن غذاخوری برادران و خواهران

- نمازخانه برادران و خواهران (نماز جماعت ظهر)

- بوفه دانشکده

- اتوماسیون تغذیه (رزرو غذا و تهیه غذای روز فروش)