ارتباط با دانشکده

 

 

 

نام و نام خانوادگی عنوان شغل شماره تماس
دکتر رامین بلوچی رئیس دانشکده 48394172
فاطمه نوری مسئول دفتر رئیس دانشکده 48394172
دکتر احسان زارعیان معاون پژوهشی و آموزشی 48394164
ایرج رنجی رئیس آموزش 48394160
محمد حسین عبدالملکی کارشناس تحصیلات تکمیلی 48394159
سید غلامرضا سراجیان کارشناس تحصیلات تکمیلی 48394139
سید احمد یحیی‌زاده کارشناس تحصیلات تکمیلی 48394156
سعید احمدی کارشناس آموزش 48394161
محسن زارع رئیس اداره امور عمومی 48394147
حجت‌اله امین بیدختی معاون امور عمومی - امین اموال 48394175
نوید بخش‌وند مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات 48394166
دکتر علی زرینی رئیس گروه پژوهش و کتابخانه 48394153
حمید اختری‌زاده کارشناس پژوهش 48394149
مرتضی رستمی کارشناس پژوهش 48394178
مژگام مزرعه خطیری کارشناس کتابخانه 48394170
مژگان مقدم مسئول امور مالی 48394168
امیر قدرتی کارپرداز 48394174
اصغر رجبی‌پور مسئول تغذیه 48394151
رضا لطفی مقدم مسئول تاسیسات 48394180
محمد حکمت   48394176
مژگان چیتگر کارشناس خدمات دانشجویی 48394169
سید رضا موسوی منشی گروه‌ها 48394157
سید محسن داودنبی حراست 48394179