گروه پژوهش وکتابخانه

علی زرینی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۵۳

آخرین بروزرسانی: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱

علی زرینی

حمید اختری‌زاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابرسی

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۴۹

آخرین بروزرسانی: ۲۸ آبان ۱۴۰۱

حمید اختری‌زاده

سید رضا موسوی

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۵۷

آخرین بروزرسانی: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

سید رضا موسوی

مژگان مزرعه خطیری

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۷۰

آخرین بروزرسانی: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

مژگان مزرعه خطیری

آقای مرتضی رستمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن: ۴۸۳۹۴۱۷۸

آخرین بروزرسانی: ۰۴ دی ۱۴۰۱

آقای مرتضی رستمی