معرفی کتابخانه

معرفی کتابخانه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

کتابخانه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1391 با تفکیک گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی شکل­ گرفت. هسته اولیه کتابخانه شامل 300کتابی بود که از کتابخانه دانشکده روانشناسی به این دانشکده منتقل ­شد. از سال بعد(1392)، هر سال مطابق با قوانین دانشگاه، قبل از نمایشگاه­های کتاب، دانشکده تربیت بدنی نیز درخواست بودجه مورد نیاز خود را به امور مالی دانشگاه ارسال می­کند و از این طریق به توسعه مجموعه خود می پردازد. از سال 1393 سیستم کتابخانه الکترونیکی دانشگاه علامه طباطبایی، به سیستم دیجیتال ارتقاء یافت. ارتقاء سیستم باعث گسترش کلیه خدمات کتابخانه بویژه دسترسی از راه دور کاربران به کلیه اطلاعات موجود در کتابخانه ­های دانشگاه علامه طباطبایی، و یکپارچه شدن سیستم امانت و سهولت امانت گرفتن منابع در بین دانشکده­ ها شد. در حال حاضرکتابخانه دانشکده تربیت بدنی علاوه بر منابع چاپی که در زمینه ورزش، تربیت بدنی، مدیریت و مدیریت ورزشی، رفتار حرکتی، روانشناسی و روانشناسی ورزشی، فیزیولوژی  و حرکات اصلاحی به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه شده ­است؛ تعدادی منبع الکترونیکی از جمله فیلم­های آموزشی وکتاب گویا، برای پاسخ­گویی به نیاز اطلاعاتی کاربران را نیز پوشش می­دهد

 

مجموعه قفسه های آماده سازی شده 


راه اندازی سیستم جستجوی کاربران