فرم های پژوهشی

فرم ها و شیوه نامه های دانشجویان


فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری


شیوه نامه دوره تحقیقاتی پسادکتری(مصوب اردیبهشت1398)


شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در همایش‌های بین‌المللی


شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در کارگاه‌های علمی بین‌المللی


شرکت دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی در مسابقات علمی بین المللی


دوره کوتاه مدت دانش افزایی گروه­های دانشجویی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی خارجی


سفرهای کوتاه مدت علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت ارائه مقاله در همایش‌های بین‌المللی


شرکت دانشجویان در کارگاه ، المپیاد و دوره های  آموزشی- پژوهشی در سطح بین المللی


شهریه هیأت امناء


sabbatical_application


applicant_short_term


self financing- scholarship


گردش کار


فرم ها و شیوه نامه های اعضای هیأت علمی


فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی


بازدید اعضای هیات علمی از مراکز آموزشی و پژوهشی بین‌المللی


سفرهای کوتاه مدت علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه جهت شرکت در همایش های بین‌المللی خارج از کشور به منظور ارائه مقاله


دوره های دانش افزایی اعضای هیأت علمی


شرکت اعضای هیات علمی در کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت آموزشی- پژوهشی بین المللی


برگزاری نشست های بین المللی


برگزاری کارگاه بین المللی


آیین نامه برگزاری همایش بین المللی


درخواست برگزاری همایش بین المللی


پرسشنامه فرصت مطالعاتی


شیوه نامه پژوهش های مشترک بین المللی


پیشنهاد اجرای طرح بین‌الملل


شیوه ‏نامه اجرایی سفرهای اعضای هیأت علمی به منظور تدریس در خارج از کشور


فرم گرنت

مجموع فرم های پژوهشی دانشگاه

فرم اجرای کارگاه پژوهشی

فرم گزارش ناظر طرح

فرم ترفیع اعضای هیئت علمی(جدید)

فرم ارتقاء اساتید

فرم برگزاری همایش علمی

فرم برگزاری همایش علمی دانشکده ای

فرم پیشنهاد اجرای طرح های پژوهشی

فرم ارزشیابی کتاب

فرم تکمیل امتیازات پژوهشی اعضاء هیئت علمی

فرم انتخاب پژوهشگر برتر(استاد)

فرم انتخاب پژوهشگر برتر (دانشجو)

فرم فهرست فعالیت ها و خلاصه امتیازات

فرم طرح تحقیق دانشجویان کارشناسی ارشد

فرم گزارش علمی شرکت در همایش علمی بین المللی (دانشجویی)

فرم درخواست شرکت در همایش بین المللی خارج از کشور(دانشجویی)

فرم درخواست نشست دانشکده ای

فرم گزارش عملکرد هسته پژوهشی

فرم مقررات فرصت مطالعاتی بنیاد ملی نخبگان در سال 96-95

آئین نامه ارتقاء ، شیوه نامه اجرایی ارتقاء و گزارش نامه اعضاء هیات علمی

فرم پیشنهاد تالیف،تدوین یا گردآوری کتاب

فرم پیشنهاد ترجمه کتاب

شیوه نامه تشویق پدید آورندگان آثار پژوهشی

فرم صورتجلسه گروه

فرم های کرسی نظریه پردازی

فرم های دعوت از اساتید خارجی جهت تدریس یا برگزاری کارگاه

پرسشنامه برگزاری کارگاههای پژوهشی (داخلی)

شیوه نامه برگزاری کارگاه های داخلی

شیوه نامه دستیار پژوهشی

فرم کاربرگ پایان کاردستیار پژوهشی(شماره 1)

فرم کاربرگ پایان کاردستیار پژوهشی(شماره 2)

کتابچه آموزش Word 2010 (تدوین پایان نامه)

لیست نشریات معتبر علمی تربیت بدنی -وزارت علوم

سوگند نامه دانشجویان دکتری

فرم پروپوزال مقطع دکتری

فرم پروپوزال کارشناسی ارشد