فرم های آموزشی

کارشناسی ارشد

فلوچارت تسویه حساب و فارغ التحصیلی

آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد

اینفوگرافی مراحل انجام پروپوزال تا دفاع از پایان نامه

آیین نامه غیبت امتحانی

دستورالعمل اجرایی تخلفات آموزشی

دستورالعمل نگارش پایان نامه و رساله

فرم اطلاعات پایان نامه-نمونه ایرانداک

فرم اطلاعات پایان نامه دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی

فرمت پروپوزال

فرم تعیین داور

فرم تعیین زمان دفاع از پایان نامه

فرم تعهد تصویب پروپوزال

فرم گردآوری اطلاعات پایان نامه ها

فرم هزینه پایان نامه

فرم پروپزال پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

فرم پروپزال  پایان نامه کارشناسی ارشد رفتار حرکتی

فرم پروپزال پایان نامه کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی

فرم پروپزال پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

بخشنامه ارشد بدون آزمون سال 98-97 و بعد از آن

فرم های تسویه حساب


دکتری

 

سوگندنامه

آئین نامه آموزشی دوره دکتری

آیین نامه غیبت امتحانی

دروس دوره دکتری رشته مدیریت ورزشی – گرایش مدیریت راهبردی ...... ورودی 1394

سرفصل رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

دستورالعمل اجرایی تخلفات آموزشی

دستورالعمل نگارش پایان نامه و رساله

فرم پروپوزال دکتری word PDF

فرم تعیین داور

فرم درخواست تمدید سنوات

فرم مراحل انجام امور تسویه حساب

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی- پژوهشی

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

فرم پرداخت کمک هزینه تایپ و تکثیر رساله های دوره دکتری

سوگند نامه دانشجویان دکتری

فرم چکیده پروپوزال دکتری

فرم تطویل سنوات

فرم انتخاب موضوع ارشد و دکتری

فرم پروپوزال کارشناسی ارشد

فرم تعیین داور

فرم تعیین زمان جلسه دفاع

فرم تمدید سنوات

کاربرگ شماره 1

کاربرگ شماره 2

کاربرگ شماره 3

کاربرگ شماره 4

کاربرگ شماره 5

کاربرگ شماره 6

کاربرگ شماره 7

کاربرگ شماره 8 p>

کاربرگ شماره 9

کاربرگ شماره 10

 

کاربرگ‌های دکتری ورودی 99 به بعد

کاربرگ شماره 1

کاربرگ شماره 2

کاربرگ شماره 3

کاربرگ شماره 4

کاربرگ شماره 5

کاربرگ شماره 6

کاربرگ شماره 7

کاربرگ شماره 8

کاربرگ شماره 9

پیوست 1 - نمره زبان

پیوست 2- - ارزیابی جامع دکتری پژوهش محور

پیوست 3-2- فرم راهنمای رساله

پیوست 3-3- فرم راهنمای رساله

پیوست 3-4- فرم راهنمای رساله

پیوست 4 - سوگند نامه

شیوه‌نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری

پیوست کاربرگ شماره 6

پیوست کاربرگ شماره 8