درباره دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبایی

رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی از سال 1385 به‌عنوان یکی از گروه‌های آموزشی در دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه راه‌اندازی شد و با پذیرش دانشجو در رشته مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی در مقطع کارشناسی به جذب دانشجو پرداخت. به مرور زمان با توجه به نیاز روزافزون جامعه به علوم و مباحث تخصصی در کلیه رشته‌های ورزشی و توانمندی گروه تربیت بدنی دانشگاه به لحاظ بهره‌مندی از ظرفیت‌های بالای اعضای هیئت علمی آن، مقدمات تأسیس دانشکده‌ای مستقل تربیت بدنی و علوم ورزشی پیگیری شد و در نهایت در سال 1392 با تصویب وزارتخانه متبوع و هیئت‌امنای دانشگاه، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی تأسیس گردید.این دانشکده با سه گروه آموزشی و 21 عضو هیئت علمی به آموزش حدود 483 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری اهتمام دارد

login