اخبار

اخبار و رویدادها

کارگاه آشنایی با کنزیوتیپ و کاربرد آن در آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی برگزار گردید

کارگاه آشنایی با کنزیوتیپ و کاربرد آن در آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی برگزار گردید

برگزای گارگاه دیابت و ورزش

برگزای گارگاه دیابت و ورزش

برگزای کارگاه کاربرد SPSS در ورزش

برگزای کارگاه کاربرد SPSS در ورزش

تجلیل از کارکنان و اساتید دانشکده تربیت بدنی به مناسبت انتخاب این دانشکده به عنوان دانشکده برتر دانشگاه علامه طباطبائی

تجلیل از کارکنان و اساتید دانشکده تربیت بدنی به مناسبت انتخاب این دانشکده به عنوان دانشکده برتر دانشگاه علامه طباطبائی

بازدید دانشجویان رشته روانشناسی ورزش و آسیب شناسی ورزش از آزمایشگاه مغز

بازدید دانشجویان رشته روانشناسی ورزش و آسیب شناسی ورزش از آزمایشگاه مغز

نتایج مسابقه اطلاعات عمومی ورزشی و ارسال پوستر علمی

نتایج مسابقه اطلاعات عمومی ورزشی و ارسال پوستر علمی

اطلاعیه ها

راهنمای استفاده از ویدئو پروژکتور

متن راهنمای استفاده از ویدئو پروژکتور

وام ویژه دانشچویان دوره دکتری

وام ویژه دانشچویان دوره دکتری

تب دانشگاه علامه