اخبار

اخبار و رویدادها

اعطای جوایز تحصیلی سال ۹۷-۹۶

اعطای جوایز تحصیلی سال ۹۷-۹۶

ثبت نام کارگاه های «کار با نرم افزار SPSS» و «داده کاوی»

ثبت نام کارگاه های «کار با نرم افزار SPSS» و «داده کاوی»

اطلاعیه زمانبندی حذف و اضافه

اطلاعیه زمانبندی حذف و اضافه

اطلاعیه بورس تحصیلی کشور مجارستان

اطلاعیه بورس تحصیلی کشور مجارستان

آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی

آزمون زبان دانشگاه علامه طباطبائی

کتابچه آموزش Word 2010 جهت تدوین پایان نامه

کتابچه آموزش Word 2010 جهت تدوین پایان نامه

اطلاعیه ها

راهنمای استفاده از ویدئو پروژکتور

متن راهنمای استفاده از ویدئو پروژکتور

وام ویژه دانشچویان دوره دکتری

وام ویژه دانشچویان دوره دکتری

تب دانشگاه علامه