اخبار

اخبار و رویدادها

کارگاه کالریمتری در محل دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار گردید

کارگاه کالریمتری در محل دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار گردید

مراسم تجلیل از خدمات ارزنده جناب آقای نصرت اله داداشی

مراسم تجلیل از خدمات ارزنده جناب آقای نصرت اله داداشی

برگزاری کارگاه کالریمتری در محل دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

برگزاری کارگاه کالریمتری در محل دانشکده تربیت بدنی

برگزاری دومین کرسی ترویجی در دانشکده تربیت بدنی با عنوان چالش هويت ورزشي در ورزش

برگزاری دومین کرسی ترویجی در دانشکده تربیت بدنی با عنوان چالش هويت ورزشي در ورزش

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با حرفه و تکنیکهای مجری گری ورزشی در رادیو و تلویزیون با حضور آقای حسین شریفی مجری توانمند رادیو

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با حرفه و تکنیکهای مجری گری ورزشی در رادیو و تلویزیون با حضور آقای حسین شریفی مجری توانمند رادیو

آشنایی با اکوتوریسم و مدیریت ایمنی در ورزش های خیس در دانشکده تربیت بدنی با حضور استاد کیانوش محرابی

آشنایی با اکوتوریسم و مدیریت ایمنی در ورزش های خیس در دانشکده تربیت بدنی با حضور استاد کیانوش محرابی

اطلاعیه ها

راهنمای استفاده از ویدئو پروژکتور

متن راهنمای استفاده از ویدئو پروژکتور

وام ویژه دانشچویان دوره دکتری

وام ویژه دانشچویان دوره دکتری

تب دانشگاه علامه