• اخبار و رویدادها


پذیرش داﻧﺸﺠﻮي دکتری تخصصی ﺑﺪون آزﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبايي
داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبايي ﺑﺮ اﺳﺎس آیین نامه « پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری » از میان متقاضیان واﺟﺪ شرایط، داﻧﺸﺠﻮي دکتری می پذیرد.
 ٠٩:١٤ - 1397/11/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
دانشگاه محقق اردبیلی برگزار میکند
اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
 ١١:٥٧ - 1397/11/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب دکتر باسامی در کمیته اخلاق در پژوهش
انتصاب دکتر مینو باسامی در کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه از سوی رئیس دانشگاه
 ٠٩:٥٠ - 1397/11/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه بین المللی سازی آموزش عالی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
کارگاه بین المللی سازی آموزش عالی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی 16 بهمن ساعت 14:30 تا 16:30 در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 ١٣:٠٠ - 1397/11/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
شیوه نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی بین المللی
اطلاع از شرایط متقاضی، شرایط مسابقه، شرایط انتخاب مربی و مراحل درخواست
 ٠٩:٠٧ - 1397/11/03 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>