• پژوهش


اطلاعیه دفاع از پایان نامه
نازلی سعید در رشته رفتار حرکتی
 ١٣:١٩ - 1398/11/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه دفاع از پایان نامه
مهیا شعبانی در رشته مدیریت ورزشی
 ١٣:١٨ - 1398/11/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه دفاع از پایان نامه
شادیه سلیمان بیگی در رشته رفتار حرکتی
 ١٣:١٦ - 1398/11/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه دفاع از پایان نامه
فاطمه رضائی در رشته مدیریت اماکن
 ١٣:١٥ - 1398/11/21 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه دفاع از پایان نامه
شیوا کولیوند در رشته مدیریت ورزشی
 ١٣:١٤ - 1398/11/21 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعدی >>