اخبار

اخبار و رویدادها

اطلاعیه بورس تحصیلی مجارستان 2020-2019

اطلاعیه بورس تحصیلی مجارستان 2020-2019

ثبت نام دانشجويان براي دريافت کارت بين المللي دانشجويي

ثبت نام دانشجويان براي دريافت کارت بين المللي دانشجويي آغاز گردید

فراخوان شرکت در مسابقه عکاسي SUN 2019

فراخوان شرکت در مسابقه عکاسي SUN 2019

برنامه هفته پژوهش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

برنامه هفته پژوهش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی اعلام گردید

مدیریت برنامه ریزی آموزشی، نظارت و سنجش دانشگاه

اطلاعيه تکميل فرم‌هاي ارزشيابي نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

برگزاری سومين و چهارمين دوره تمرينات ورزشي در کودکان استثنائي

سومين و چهارمين دوره تمرينات ورزشي در کودکان استثنائي برگزار می گردد

اطلاعیه ها

راهنمای استفاده از ویدئو پروژکتور

متن راهنمای استفاده از ویدئو پروژکتور

وام ویژه دانشچویان دوره دکتری

وام ویژه دانشچویان دوره دکتری