اخبار

اخبار و رویدادها

مراسم معارفه مدیر امور عمومی دانشکده برگزار گردید

مراسم معارفه مدیر امور عمومی دانشکده برگزار گردید

مدیریت آموزش های آزاد برای چهارمین بار متوالی «دورۀ آمادگی آزمون تافل» دانشگاه علامه طباطبائی را برگزار می کند.

مدیریت آموزش های آزاد برای چهارمین بار متوالی «دورۀ آمادگی آزمون تافل» دانشگاه علامه طباطبائی را برگزار می کند.

مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه دوره های مدیریت ارشد کسب و کار MBA و مدیریت عالی کسب و کار DBA را برگزاری می کند.

مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه دوره های مدیریت ارشد کسب و کار MBA و مدیریت عالی کسب و کار DBA را برگزاری می کند.

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت دایی جناب آقای دکتر کارگر

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت دایی جناب آقای دکتر کارگر

کارگاه بین المللی استعدادیابی ورزشی - نظام آموزشی پژوهشی کشور پرتغال برگزار می گردد

کارگاه بین المللی استعدادیابی ورزشی - نظام آموزشی پژوهشی کشور پرتغال برگزار می گردد

مدیریت آموزش آزاد دورۀ سوم «آزمون زبان» دانشگاه را برگزار می کند.

مدیریت آموزش آزاد دورۀ سوم «آزمون زبان» دانشگاه را برگزار می کند.

اطلاعیه ها

راهنمای استفاده از ویدئو پروژکتور

متن راهنمای استفاده از ویدئو پروژکتور

وام ویژه دانشچویان دوره دکتری

وام ویژه دانشچویان دوره دکتری

تب دانشگاه علامه