اخبار

اخبار و رویدادها

برگزاری کارگاه کتابخانه دیجیتال

برگزاری کارگاه کتابخانه دیجیتال

معرفی دانشجویان برتر در مقطع دکتری

معرفی دانشجویان برتر در مقطع دکتری

آماده سازی زمین چند منظوره دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

آماده سازی زمین چند منظوره دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارگاه بین المللی آموزشی «استعداد یابی در ورزش» در دانشکده تربیت بدنی برگزار شد

کارگاه بین المللی آموزشی «استعداد یابی در ورزش» در دانشکده تربیت بدنی برگزار شد

اطلاعیه ثبت نام وام های دانشجویی در نیمسال اول ۹۷-۹۶

اطلاعیه ثبت نام وام های دانشجویی در نیمسال اول ۹۷-۹۶

مراسم معارفه مدیر امور عمومی دانشکده برگزار گردید

مراسم معارفه مدیر امور عمومی دانشکده برگزار گردید

اطلاعیه ها

راهنمای استفاده از ویدئو پروژکتور

متن راهنمای استفاده از ویدئو پروژکتور

وام ویژه دانشچویان دوره دکتری

وام ویژه دانشچویان دوره دکتری

تب دانشگاه علامه