اخبار

اخبار و رویدادها

مراسم افطاری دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار گردید

مراسم افطاری دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار گردید

برگزاری دوره های مهارت افزایی MBA و DBA

برگزاری دوره های مهارت افزایی MBA و DBA

بورس آکادمي علوم چين

بورس آکادمي علوم چين

« آغاز فرآیند اعطای جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 97-96 به دانشجویان برتر دانشگاهها »

« آغاز فرآیند اعطای جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 97-96 به دانشجویان برتر دانشگاهها »

برگزاری ضیافت افطاری در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

برگزاری ضیافت افطاری در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

اقدامات انجمن علمی در دهه سرآمد آموزشی دانشکده تربیت بدنی بدنی و علوم ورزشی

اقدامات انجمن علمی در دهه سرآمد آموزشی دانشکده تربیت بدنی بدنی و علوم ورزشی

اطلاعیه ها

راهنمای استفاده از ویدئو پروژکتور

متن راهنمای استفاده از ویدئو پروژکتور

وام ویژه دانشچویان دوره دکتری

وام ویژه دانشچویان دوره دکتری

تب دانشگاه علامه